logo
logo
دیپلماسی فرهنگیِ ترازِ چهل واره ی دوم انقلاب اسلامی
لیست اخبار صفحه :1
ایرانشناسی در دیپلماسی فرهنگی ما از ارکان است
رئیس دستگاه دیپلماسی فرهنگی کشور در امضاء تفاهمنامه با بنیاد ایرانشناسی تصریح کرد :

ایرانشناسی در دیپلماسی فرهنگی ما از ارکان است

نقش ایران‌شناسی در دیپلماسی فرهنگی نقش رکنی و اساسی است و در حال حاضر ایران شناسی در خارج از کشور چالش ها و مشکلاتی را دارد و برای همین لازم است که ایران با چهره ی جدید آن شناسانده شود که این مهم جز با برنامه‌ریزی محقق نمی شود.

حکیم ابوالقاسم فردوسی در تاریخ شناخته شده است
رئیس دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه دولتی بیشکک:

حکیم ابوالقاسم فردوسی در تاریخ شناخته شده است

مشرب اف از اهتمام رایزنی فرهنگی ایران در حمایت از آموزش زبان فارسی در دانشگاه دولتی بیشکک تقدیر کرد و فردوسی را شخصیتی مهم و شناخته شده در تاریخ دانست.

Copyright © 2022 icro.ir , All rights reserved