logo
logo
تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین
لیست اخبار صفحه :6
وجود قدمگاه امام رضا(ع) در مرو مایه فخر ترکمن‌هاست
پژوهشگر انستیتو نسخ خطی زبان و ادبیات مختومقلی:

وجود قدمگاه امام رضا(ع) در مرو مایه فخر ترکمن‌هاست

خانم طلا گوزل اُوِزُوا در جشنواره امام رضا(ع) با اشاره به وجود قدمگاه امام رضا(ع) در مرو تأکید کرد: برای من و هر شهروند ترکمنی، افتخار بزرگی است که چنین مرد بزرگی، قدم به این سرزمین مقدس گذاشته و بخشی از زندگی پرمعنای خود را در مرو سپری کرده است.

Copyright © 2022 icro.ir , All rights reserved